Кантората

Адвокат Ния Фалке основава адвокатската кантора през 2007 година във Вестенд – Франкфурт на Майн. Присъединяването на България в Европейския съюз и факта, че адвокат Фалке владее писмено и говоримо български език ѝ дават възможността за обслужване и консултация на немски предприятия с ориентация към източна Европа, както и на български физически и юридически лица с икономическа дейност на територията на ФРГ.

 
Към клиентите на кантората се числят също така немски и български физически лица.
 

За личността
  • Следва право и завършва 1-я държавен юридически изпит в Байройт (Бавария)
  • Държавна практика и завършване на 2-я държавен юридически изпит във Франкфурт на Майн
  • Приемане в адвокатската колегия Франкфурт на Майн като адвокат от Федерална Република Германия
  • Владее писмено и говоримо български език
  • Кореспонденция на английски и италиански език
 Адвокат Фалке е омъжена и има една дъщеря.
 
Тя е член на:
  • Адвокатска колегия Франкфурт на Майн
  • Съюз на немските адвокати