Стопанско право

Консултация и представляване по дружествено право
 
Консултацията и придружаването при дружествено-правни въпроси се отнася еднакво за частните дружества (GbR, KG, OHG), за капиталните дружества (GmbH) и за правоспособни фондации и сдружения. При това предлагаме най-вече:
– консултация относно дружествената форма на частните и капиталните дружества и относно техните индивидуални форми, като оптимална рамка за преследваните предприемачески цели
- подготовка и реализация на основаването на предприятието с изготвяне на дружествените договори
- оформяне и преструктуриране на Вашето предприятие при позиционирането на пазара, при намерения за разрастване, при дялови участия в предприятия или при продажба или закупуване на предприятия
- проектодружествендоговор за основаването на GmbH (ООД)
- проектодоговор за назначаването на управител на GmbH (ООД)
- въпроса за отговорността на членовете на органа на GmbH (ООД)
- проверка и консултация във връзка с моделите за пласмент, при това най-вече договор за търговски представител / правни положения за търговски представител и договор за франчайзинг
Като адвокат мога да предложа и извърша за клиентите си услуги в следните сфери:
  • Търговско право
  • Дружествено право
  • Съставяне на договори
  • Конкурентно право

Главни сфери на консултацията свързана с България са предприятия от сектора на изследователската дейност за стволни клетки и на възобновяемата енергия, както и транспортни и спедиционни предприятия, които ползват правна помощ при налагането си в източноевропейския пазар, както и при смесени дружества.