Наемни отношения

 
Моите услуги в правната област на наемните отношения се разпростират върху сферите свързани с жилищни и индустриални помещения. Най-вече правната реформа на наемните отношения от 2001 година създаде необходимост за консултация както на наематели така и на наемодатели.
В рамките на консултацията, извършвам следните услуги за Вас:
  • Обосновка и приключване на наемни отношения
  • Проверка на увеличения на наем, срокове на предизвестие, сметки за консумативни разноски, подобрения чрез ремонт и предстоящи искове за освобождаване на помещения
  • Отхвърляне на неоснователни искове
  • Изготвянето на договори съобразени с индивидуалните нужди
  • Право на намаляване на наема
  • Осъществяване на наемни или консумативни вземания
  • Иск за освобождаване на помещенията