Данъчно право

Особено при въпроси от икономическо-правно естество, но също така и от други правни сфери, данъчните преценки са от голямо значение и не може да не бъдат взети под внимание при консултацията и обслужването на клиентите на кантората.

Поради тази причина работим в сътрудничество с данъчни кантори, които придружават клиентите ни, както при вземането на важни предприемачески решения от правно естество (напр. основаване на дружество, откриване на филиали и др.), така и при вземането на важни решения от данъчно естество за физически лица.
 
Данъчното право е от също толкова голямо значение за следните примерно изброени правни действия, както и юридическото формулиране: 
  • избор на предприемаческата форма, данъчно оформяне при закупуването на предприятие;
  • реда на правото на наследство при предприятия и имущество, както и при недвижима собственост;
  • брачен договор, споразумения при раздели и разводи, както и данъчните последствия свързани с тях;
Нашите сътрудници вземат особено предвид също така и българските данъчно-правни изисквания по отношение на българските юридически и физически лица, които са наши клиенти.
 
В случай, че се нуждаете от консултация или поддръжка при въпроси от данъчно естество, свържете се с нас и уговорете час.