Domenii de activitate

Oferim servicii profesionale, rapide şi fundamentate de consultanţă şi de reprezentare clienţilor noştri privind toate problemele din domeniul dreptului civil şi administrativ. Din vastul domeniu al diverselor ramuri juridice s-au cristalizat următoarele domenii de activitate şi de interes:
  • drept contractual general 
  • legislaţie în domeniul economic (drept comercial, dreptul societăţilor comerciale) 
  • drept administrativ general şi special. 
  • legislaţia privind executările silite 
  • legislaţie privind chiria 
  • legislaţie în domeniul transporturilor
  • legislaţie în domeniul proprietăţii industriale
  • legislaţia privind construcţiile civile
  • legislaţie fiscală (în cooperare)
Mai cu seamă în aceste domenii avem capacitatea de a identifica şi dezvolta împreună cu Dvs. soluţii personalizate în funcţie de solicitările Dvs. şi de a le pune în practică.
Avem capacitatea de a soluţiona aspectele juridice transfrontaliere în raport cu Bulgaria în cooperare cu avocaţi şi experţi contabili de la faţa locului.
 
 
Oferim de asemenea în cazul diverselor domenii de activitate din domeniul juridic şi al legislaţiei economice procedura medierii ca şi instrument al soluţionării litigiilor prin proceduri extrajudiciare.
 
Medierea reprezintă o procedură discretă bazată pe consimţământul părţilor cu scopul soluţionării extrajudiciare a conflictelor în cadrul căreia un terţ neimplicat, având rolul de mediator sprijină părţile aflate pe poziţii divergente la găsirea de comun acord a unor soluţii în scopul clarificării litigiilor.

 

Obiectul procedurii de mediere poate fi constituit de pildă din litigii din domeniul dreptului civil, al dreptului comercial, al dreptului familiei, al dreptului administrativ, cele privind drepturile consumatorilor desfăşurate între persoane fizice şi/sau persoane juridice. Pentru a obţine informaţii suplimentare privind procedura medierii, vă invităm să accesaţi câmpul "Mediere".