Onorariul

 

 

Eficienţă şi transparenţă

Serviciile de consultanţă juridică oferite se desfăşoară pe baza unor convenţii privind stabilirea onorariului care sunt încheiate în prealabil cu respectarea cerinţelor legale în materie.
 
Ca şi client, aşteptaţi pe bună dreptate ca un avocat, în calitatea sa de consultant, să vă ofere servicii de cea mai bună calitate printr-o implicare activă.
 
Decontarea acestor servicii juridice se poate realiza în funcţie de timpul efectiv necesar cauzei, raportat la efortul necesar sau cel avut în vedere precum şi în raport cu beneficiile financiare obţinute în beneficiul clientului. O astfel de convenţie orară vă permite o estimare de manieră transparentă a onorariului. Aveţi în permanenţă costurile sub control.
Decontarea serviciilor de consultanţă juridică se poate realiza şi pe baza convenţiilor globale, caz în care clientul nu îşi asumă riscul decontării unor lucrări de durată efectuate de către avocat.
 
Stabilirea onorariilor pe baza legislaţiei privind decontarea serviciilor de consultanţă juridică reprezintă o altă posibilitate de decontare, care prezintă şi avantajul faptului că onorariul aferent poate fi acoperit de o eventuală asigurare în domeniul protecţiei juridice sau poate fi imputată părţii adverse ca şi despăgubire materială.