Drept contractual

 
Prin legea privind modernizarea dreptului obligațiilor intrată în vigoare la data de 01.01.2002, s-au modificat într-o măsură apreciabilă normele de drept contractual general.
O caracteristică a noţiunilor generale de drept în domeniul prestaţiilor neconforme este reprezentată de neîndeplinirea obligațiilor. De asemenea au fost reformulate integral noţiunile juridice privind dreptul de prescripţie. În locul vechiului termen general de prescripţie (30 de ani) apare mai nou un termen de prescripţie de trei ani începând cu finalul anului în care s-a născut creanţa şi creditorul a luat cunoştinţă de circumstanţele care au condus la aceasta şi de persoana debitorului. Există unele excepţii notabile de la regula generală de prescripţie de trei ani.
Legea de modernizare a dreptului creanţelor are un impact semnificativ în activitatea zilnică atât pentru consumator cât şi pentru întreprinzător.
Obiectul consultaţiilor în domeniul dreptului general al contractelor sunt printre altele următoarele:
  • Care sunt drepturile care mi se cuvin în raport cu partenerul contractual?
  • Pot invoca dreptul de a refuza furnizarea prestației?
  • S-au prescris eventualele creanţe sau cereri reconvenţionale?
Cu scopul de a dezvolta posibile moduri de rezolvare ale problemelor concrete ridicate de Dvs., vă rugăm să intraţi în legătură cu noi
Prin Legea privind modernizarea dreptului obligațiilor intrată în vigoare la data de 01.01.2002, s-au modificat într-o măsură apreciabilă normele de drept contractual general.
O caracteristică a noţiunilor generale de drept în domeniul prestaţiilor neconforme este reprezentată de neîndeplinirea obligațiilor. De asemenea au fost reformulate integral noţiunile juridice privind dreptul de prescripţie. În locul vechiului termen general de prescripţie (30 de ani) apare mai nou un termen de prescripţie de trei ani începând cu finalul anului în care s-a născut creanţa şi creditorul a luat cunoştinţă de circumstanţele care au condus la aceasta şi de persoana debitorului. Există unele excepţii notabile de la regula generală de prescripţie de trei ani.
Legea de modernizare a dreptului creanţelor are un impact semnificativ în activitatea zilnică atât pentru consumator cât şi pentru întreprinzător.
Obiectul consultaţiilor în domeniul dreptului general al contractelor sunt printre altele următoarele:
  • Care sunt drepturile care mi se cuvin în raport cu partenerul contractual?
  • Pot invoca dreptul de a refuza furnizarea prestației?
  • S-au prescris eventualele creanţe sau cereri reconvenţionale?

Cu scopul de a dezvolta posibile moduri de rezolvare ale problemelor concrete ridicate de Dvs., vă rugăm să intraţi în legătură cu noi