Realizarea contractelor

Un alt domeniu principal de activitate al biroului nostru îl reprezintă formarea şi construirea precum şi negocierea contractelor.
Realizarea contractelor se mai numeşte în general şi jurisprudenţă preventivă. Prin aceasta se înţelege consultanţa preventivă şi stabilirea viitoarelor relaţii dintre părţi şi ale situaţiilor în care acestea se vor putea regăsi.
 
"Pacta sunt servanda" este o expresie latină folosită de vechii romani. Contractele odată încheiate trebuiesc respectate.
 
În Germania se aplică de regulă principiul libertăţii contractuale. Aceasta înseamnă că nu se impune o formă în care acestea să se încheie, ele putând fi încheiate şi oral sau şi mai simplu printr-o strângere de mână. O anumită formă se impune doar în anumite situaţii. De pildă în cazul contractelor de împrumut, a promisiunilor de donație, şi respectiv contractele privind dobândirea și transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor. In acest sens norma de drept germană face diferenţa între dreptul imperativ (obligatoriu) şi cel dispozitiv. Numeroase acte normative aprobate de către legiuitorul european şi de către cel german conţin norme cu posibilităţi de derogare. Acest aspect dă dreptul unei părţi de a se depărta de la norma legislativă şi de a stabili o altă prevedere. De cele mai multe ori persoana în cauză nu are cunoştinţă despre faptul că are posibilitatea de a include în cuprinsul contractului propriile sugestii.
Astfel există numeroase situaţii în care un contract formulat în scris poate fi util:
 • Negocieri preliminare privind eventuale cooperări sau colaborări sau fuziuni (păstrarea secretului privind ideile de afaceri şi a dezvoltării acestora)
 • Cooperări între întreprinderi şi profesii independente.
 • Comunicare privind o eventuală lezare a drepturilor unor terţi
 • Neaplicarea normelor de drept străine şi a acordurilor internaţionale
 • Soluţionarea conflictelor privind neconformitatea, punerea în întârziere,incapacitatea şi solicitarea de despăgubiri materiale.
 • Clarificări asupra unor viitoare soluţionări extrajudiciare a divergenţelor în scopul păstrării discreţiei asupra conflictului şi a celerităţii precum şi a apropierii domeniilor altor proceduri contencioase (Camera de comerţ internă şi străină, arbitrajul, etc.).
Construim pe baza cerinţelor Dvs. instrumente contractuale pentru uz privat şi comercial (de afaceri) şi preluăm în special următoarele sarcini:

 

 • Efectuarea şi conducerea negocierilor contractuale
 • Asistenţă la negocierea contractuală
 • Formularea condiţiilor generale de afaceri
 • Realizarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale (contracte de societate)
 • Evaluarea proiectelor de contract
 • Analiza contractelor şi asistenţă juridică
  • despăgubiri materiale şi garanţii
  • nerespectarea clauzelor contractuale
  • reziliere, anulare şi căi de atac
 • optimizarea ţintelor economice
 • gestionarea crizelor şi intermedierea conflictelor contractuale
 • impunerea şi respingerea pretențiilor contractuale.