Domeniul legislativ al proprietăţii industriale

Legislaţia proprietăţii industriale se referă la o serie de dispoziţii a căror scop (politico-juridic) comun din punctul de vedere al politicii juridice îl constituie protecţia împotriva daunelor comerciale, a dezvoltării acestora şi respectiv a rezultatelor lor. Domeniul legislativ al proprietăţii industriale conţine următoarele ramuri: dreptul brevetelor, legislaţia din domeniul modelelor de utilizare, cea din domeniul privind desenele sau modelele industriale, legislaţia cu privire la mărci şi respectiv legislaţia din domeniul concurenţei. 
 
Legislația privind protecţia proprietăţii industriale sunt menite a apăra şi a stimula în principal inovativitatea şi creativitatea "inventatorilor". Legislaţia privind protecţia drepturilor industriale abordează printre altele:
·         marca
·         brevetul
·         desenul sau modelul industrial, precum şi
·         modelul de utilitate
 

Legislaţia în domeniul mărcilor

În cazul încălcărilor legislaţiei privind mărcile se emit, în scopul evitării acţiunilor în justiţie, comunicări sau scrisori de atenţionare adresate persoanelor în cauză. În afara drepturilor ce rezultă din legislaţia privind mărcile, pot fi formulate si alte pretenţii, care derivă în special din normele legale privind denumirile comerciale (§§ 12 BGB) precum şi din §§ 812, 823 BGB şi respectiv din Legea privind combaterea concurenţei neloiale (§§ 8, 9, 10 UWG).
Cabinetul nostru vă oferă consultanţă privind cauze legale din domeniul legislaţiei privind mărcile. Astfel vă putem sprijini în lucrările premergătoare înregistrării unei mărci.
Verificăm posibilitatea de înregistrare a mărcii şi/sau efectuăm cercetări privind eventuale similitudini.
În acelaşi context elaborăm pentru clienţii noştri scrisori de atenţionare privind legislaţia mărcilor sau ne ocupăm cu formularea unui răspuns la acestea.
 

Aţi primit o scrisoare de atenţionare?

În foarte multe situaţii putem formula răspunsuri eficace la solicitările de despăgubiri materiale şi respectiv onorarii de avocat provenite de la alte cabinete avocaţiale.
 

Nu semnaţi în niciun caz declaraţia de renunţare la marcă ataşată!

Declaraţia ataşată scrisorii de atenţionare poate fi interpretată de către instanţa de judecată ca fiind o recunoaștere a vinovăției şi implică în mod suplimentar riscuri apreciabile. Declaraţia de renunţare solicitată nu ar trebui în niciun caz returnată ca atare. Solicitaţi în mod imperativ asistenţă juridică de specialitate înaintea returnării declaraţiei-angajament de renunţare/abţinere însoțite de o clauză penală.
Pentru lămurirea anumitor probleme specifice din domeniul legislaţiei proprietăţii industriale vă invităm să vă adresaţi cu încredere biroului nostru!