Legislaţia privind autorizarea construcţiilor civile

Esenţa legislaţiei privind construcţiile civile o reprezintă legislaţia în domeniul contractelor de antrepriză/de lucrări precum şi reglementările cuprinse în VOB/B (Regulamentului de atribuire a contractelor de achizitie publică în domeniul construcţiilor) precum şi în VOB/C. În acest domeniu legislativ consiliem şi reprezentăm diversele părţi implicate în proiecte de construcţii precum antreprenorul şi clientul ca de exemplu beneficiari ai lucrărilor de construcţie clienţi privaţi, societăţi de prestări servicii şi constructori în toate cauzele privind legislaţia în domeniul construcţiilor. Punctele noastre forte în domeniul dreptului construcţiilor civile sunt:
  • Elaborarea, verificarea, negocierea contractelor de construcţii şi a documentaţiei conexe.
  • Elaborarea contractelor
  • Verificarea contractelor
  • Solicitări de acordare a garanţiei
  • Consultanţă juridică aferentă efectuării proiectelor de construcţii
  • Consultanţă şi reprezentare în cauze izvorâte din împiedicarea lucrărilor de construcţii
  • Reziliere şi recepţie
  • Consultanţă şi reprezentare în cauze privind defectele de construcţie
  • Soluţionarea extrajudiciară a litigiilor / Medierea
  • Reprezentare în cadrul procedurilor juridice
Scopul nostru principal îl constituie evitarea litigiilor şi respectiv soluţionarea extrajudiciară a acestora, cu scopul de a obţine soluţiile cele mai bune din punct de vedere economic pentru clienţii noştri prin abilități de negociere şi prin epuizarea tuturor căilor legale existente.