Legislaţia în domeniul fiscal

Problematica în domeniul legislaţiei fiscale dar şi domeniile de drept conexe, estimările privind taxele şi impozitele sunt de o importanţă deosebită şi trebuiesc abordate ca atare în cadrul consultanţei şi al asistenţei oferite clienţilor noştri.
În acest scop colaborăm cu birouri de consultanţă fiscală şi contabilă care acordă asistenţă clienţilor noştri atât în domeniul deciziilor relevante în domeniul calculului impozitului pe profitul întreprinderilor (de pildă modul de constituire al unei întreprinderi, deschiderea punctelor de lucru) precum şi în probleme privind taxele şi impozitele persoanelor fizice/private.
 
Dreptul fiscal este de o importanţă deosebită în cazul următoarelor acte juridice exemplificate în cele ce urmează:
 
·         Alegerea formei juridice a societăţii comerciale, elaborarea situaţiei taxelor şi impozitelor la achiziţia unităţilor economice
·         Derularea procedurilor privind succesiunea în cazul societăţilor comerciale şi a averii precum şi a imobilelor.
·         Contracte prenupţiale, Acorduri de separare amiabilă, acorduri de divorţ precum şi implicaţiile acestora asupra nivelului taxelor şi al impozitelor.
 
Partenerii noştri iau în considerare şi se ocupă de solicitările clienţilor noştri persoane fizice şi juridice bulgare privind exigenţele legislaţiei bulgare în domeniul fiscal.
În cazul în care aveţi nevoie de consultanţă şi susţinere în domeniul problematicii privind legislaţia fiscală vă invităm să ne contactaţi pentru a stabili o întâlnire.