Medierea

Medierea reprezintă o procedură discretă şi liber consimţită cu scopul soluţionării extrajudiciare a litigiilor în cadrul căreia un terţ - mediatorul sprijină părţile aflate pe poziţii divergente la găsirea de comun acord a unor soluţii.
Obiectul procedurii de mediere poate fi constituit de pildă din litigii din domeniul dreptului civil, al dreptului comercial, al dreptului muncii, cel al familiei şi respectiv al dreptului administrativ, cele privind drepturile consumatorilor desfăşurate între persoane fizice şi/sau persoane juridice. Pentru a obţine informaţii suplimentare privind procedura medierii, vă invităm să accesaţi câmpul "Mediere".
Cel târziu odată cu intrarea în vigoare la 12.01.2012 a Legii Republicii Federale privind medierea, şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii şi posibilitatea soluţionării pe cale extrajudiciară a conflictelor reprezintă o obligaţie a avocatului în cadrul consilierii juridice acordate clientului său.  
 

Avantajele medierii:

este liber consfinţită - procedura debutează cu acordul ambelor părţi şi continuă pe perioada dorită de către părţi.
este o procedură sub control – părţile au deplin control asupra litigiului şi asupra deznodământului acestuia. Acestea decid asupra deznodământului procedurii de mediere adaptându-şi rezultatele obţinute în raport cu propriile nevoi.
decurge cu celeritate – o mulţime de cazuri se analizează şi se soluţionează pe parcursul a doar câtorva ore. Există cazuri a căror soluţionare necesită mai multe zile sau chiar săptămâni în funcţie de complexitatea problemelor abordate şi de dorinţa părţilor implicare de a găsi o soluţie.
prezintă beneficii financiare – procedura medierii este semnificativ mai avantajoasă financiar decât procedurile în justiţie sau cele de arbitraj.
confidenţialitate – toate circumstanţele, informaţiile şi documentele ajunse la cunoştinţa celor implicaţi pe parcursul derulării procedurii sunt confidenţiale.
conservarea şi dezvoltarea relaţiilor – procedura le permite părţilor depăşirea tensiunilor şi păstrarea relaţiilor reciproce ţinând cont de interesele comune.
procedură comodă, informală – medierea se desfăşoară într-o ambianţă informală şi confortabilă pentru participanţi şi decurge după un orar flexibil.
aducătoare de beneficii– de pe urma medierii beneficiază ambele părţi prin ajungerea de comun acord la o înţelegere care corespunde cerinţelor şi intereselor lor.